Zandgroeve

Zandgroeve

Begin dit jaar heeft het bedrijf FUGRO vlak naast de zandgroeve een proefboring gedaan. Ruim 30 meter diep is het zand opgegraven om een indruk te krijgen welke soorten aardlagen op de goudsberg aanwezig zijn. Helaas was het bodemprofiel niet ‘bijzonder’ genoeg om dat op enigerlei wijze tentoon te stellen. En daardoor zijn we afgestapt…

Proefboring bodemgesteldheid grote Zandgroeve

Proefboring bodemgesteldheid grote Zandgroeve

Begin oktober heeft het gespecialiseerde bedrijf Fugro een proefboring uitgevoerd aan de zuidkant van de grote zandgroeve in het Goudsberggebied. Dit in opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen die eigenaar is van dat gedeelte van de afgraving. De resultaten zijn belangrijk om de landschapsobjecten die in deze mooie zandgroeve op verantwoorde wijze te kunnen realiseren…