Social Team Ede

Sociaal team De Dorpen
De gemeente Ede heeft vier sociaal teams. U kunt bij het sociaal team in uw wijk terecht als u vragen of problemen heeft op meerdere leefdomeinen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties met andere mensen, huisvesting, psychische en/of lichamelijke gezondheid, opvoeding en financiën.

In het sociaal team werken verschillende professionals vanuit zorg, welzijn en de gemeente samen. Zo kan het sociaal team uw vraag of probleem samen met u vanuit meerdere invalshoeken bekijken.

Hoe werkt het?
U meldt zichzelf aan bij het sociaal team in uw wijk door telefonisch of per e-mail contact op te nemen. U kunt ook worden aangemeld bij het sociaal team door iemand in uw omgeving die zich zorgen om u maakt.

Na uw aanmelding nemen we zo snel mogelijk contact met u op om bij u thuis te komen voor een gesprek. Een lid van het sociaal team neemt met u uw vragen door en probeert deze samen met u te beantwoorden. U zoekt samen naar praktische oplossingen. Het sociaal teamlid kijkt naar wat u zelf kunt en of bijvoorbeeld familie, buren of vrienden u kunnen helpen. Is er meer nodig? Dan kijkt het sociaal teamlid samen met u welke passende oplossingen er zijn. Als het nodig is kan het sociaal team specialistische zorg voor u inschakelen. Het uitgangspunt is dat we werken met één plan van aanpak en dat één sociaal teamlid uw aanspreekpunt is en blijft tot u weer zelf verder kunt.

Bezoek
De teamleden zijn elke dag in de wijk aanwezig. Hierdoor kunnen zij gemakkelijk contact met u leggen. De teamleden komen bij u op bezoek als u een vraag of probleem heeft. Ergens anders afspreken kan ook. Bijvoorbeeld in een buurthuis.

Contact
Woont u in een van De Dorpen? U kunt het sociaal team bereiken via telefoonnummer 14 0318. U kunt ook een e-mail sturen aan info@sociaalteam-ede.nl

Wanneer en waar?                                                                                                                             Sociaal Team Ede Buitendorpen heeft 1 keer per week op dinsdag van 13.00-15.00 uur overleg in Het Westhoffhuis.

Aanmeldingen, zorgvragen tijdens werkdagen
Telefoon: 06-1087 2231
Of mail naar: info@sociaalteam-ede.nl