SSCVL

SSCVL of Stichting voor Sociaal- en Cultureel Vormingswerk is de stichting die beheert alles rondom de dorpshuizen en de bijkomende diensten zoals de Vraagbaak en Laagdrempelig ondersteuning. Het is de organisatie achter Lunteren Aktief.
SSCVL richten zich op alle inwoners van Lunteren maar zetten zich ook special voor mensen die in een kwetsbare positie bevinden; senioren, jeugd en kinderen. Met als doelstelling stimuleren en begeleiden van activiteiten voor de versterken van de individueel als wel als de sociale cohesie in het dorp.
(SSCVL organiseert, stimuleert en begeleid activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoner van Lunteren.)